Integritetspolicy.

 

 

Denna integritetspolicy gäller från 1 Jan 2018

Varför har vi en integritetspolicy?

Rasks Såg & Motor AB (vi eller oss) värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med att du gör dit köp av oss.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Rasks såg & Motor AB orgnr:556309-2203 med adress Dalgatan 10, 523 37 Ulricehamn.

Telefonnummer 0321-16363 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att ringa till telefonnummer 0321-163 63 eller skicka ett e-postmeddelande till info@rasks.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du lämnat till oss vid ett köp eller en beställning av varor.

Personuppgifter som du har lämnat till oss:

När du gör ett köp hos oss kommer du att lämna vis information om dig till oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, tex garantier mm.

Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontakt och adress uppgifter ditt telefonnummer.

Personuppgifter som vi samlat in från dig:

Vi kommer att behandla uppgifter om ditt köp, din maskin/er samt historik om det.

Vi kan även komma att behandla uppgifter i marknadsföringssyfte.

 

 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar ditt namn, din e-mailadress, leveransadress, hemadress och telefonnummer för att kunna administrera ditt köp och för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om dina kontaktuppgifter inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att genomföra ditt köp eller i övrigt uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Vi behandlar även dina kontaktuppgifter samt uppgifter om ditt köp för att kunna hantera dina eventuella anspråk på ångerrätt, reklamation och garanti. Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende dit köp.

Marknadsföring av våra produkter/service via e-mail/brev post.

Om du har lämnat ditt samtycke till detta i samband med att du genomfört ett köp så kommer vi använda ditt namn och din e-mail / post adress för att marknadsföra våra service utskick.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi kan komma att dela din information med våra leverantörer i enlighet med garantifrågor.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera ditt köp eller för att fullgöra våra skyldigheter som vi har gentemot dig enligt avtal sparar vi inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna administrera ditt köp eller fullgöra vårt avtel.

För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårat avtal med dig i sju år.

Om du lämnat dit samtycke till att ta emot marknadsföring via e-post/brev post från oss kommer vi att spara ditt namn och adress för detta ändamål tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig eller motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Återkallelsen av dit samtycke innebär att vi inte kommer fortsätta behandla dina personuppgifter för det ändamål som ditt samtycke avsåg och att vi raderar personuppgifterna i fråga – såvida vi inte behöver dem för något annat ändamål enligt denna integritetspolicy. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och/eller profilering kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål och radera berörda personuppgifter – såvida vi inte behöver fortsätta behandla uppgifterna i fråga för något annat ändamål i enlighet med denna integritetspolicy.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att utan kostnad få tillgång till informationen om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Om du vill ha sådan information kan du begära detta genom att kontakta oss per post eller mail. Våra kontaktuppgifter framgår ovan.

Fram till den 25 maj 2018 behöver du enligt lag för att ta del av de personuppgifter som vi behandlar om dig ansöka om detta skriftligen genom en handling som är undertecknad av dig personligen.

Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.(dataportabilitet).

 

Rasks Såg & Motor AB

 

Har du några frågor och funderingar om hur vi hanterar dina personuppgifter? Välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter här.